Privacy Policy

mcomputerservice.nl is de officiële website voor Mitch Computer Service met KvK nummer 50.99.45.65.
Mitch Computer Service spant zich in om de privacy van gebruikers van (de diensten die worden aangeboden via) de website van Mitch Computer Service (“Dienst”) zo goed mogelijk te beschermen. Het privacy beleid geeft aan hoe Mitch Computer Service omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de Dienst.

Artikel 1 Verzamelen van Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de Dienst geeft u Mitch Computer Service toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals neergelegd in dit privacy beleid.

Mitch Computer Service kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en opslaan:

IP-adres, login gegevens, navigatiegegevens, gegevens over page views en de soft- en hardware die u gebruikt (zoals browser, besturingssysteem en schermformaat). Dit gebeurt anoniem en kan niet via IP-adressen herleid worden naar individuele bezoekers.
uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, gebruikersnaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres etc.;
gegevens over uw gebruik van de Dienst
andere gegevens die u aan ons verstrekt;

Google Analytics

Ten behoeve van rapportages, wordt via Mitch Computer Service een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de Analytics dienst. Mitch Computer Service gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht door de Amerikaanse of Nederlandse overheid, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mitch Computer Service heeft hier geen invloed op. Voor de verwerking van de verzamelde gegevens is een amendement gegevensverwerking getekend met Google waarop de Europese Databeschermingsrichtlijn van toepassing is. Het is Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Artikel 2 Doeleinden

Mitch Computer Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

voor het veilig en efficiënt functioneren van de Dienst;
om u in staat te stellen gebruik te maken van de Dienst;
om de Dienst aan uw behoeften aan te passen en te verbeteren;
om de naleving van onze gebruikersovereenkomst te verzekeren;
voor marketing- en communicatiedoeleinden van eigen, gelijksoortige producten of diensten van Mitch Computer Service en het aanpassen van acties op dit gebied aan uw voorkeuren;
indien u hiervoor toestemming heeft gegeven voor marketing- en communicatiedoeleinden afkomstig van door ons geselecteerde derden mede op basis van uw gebruik van de Dienst en uw voorkeuren;
het verstrekken van persoonsgegevens aan derden overeenkomstig de bepalingen hierover in dit privacy beleid;
om klachten, verzoeken, vragen, en opmerkingen te beantwoorden, geschillen te beslechten en kosten te innen

Artikel 3 Cookies

Mitch Computer Service maakt op bepaalde pagina’s gebruik van cookies.
Een cookie is een onschadelijk bestandje dat de server van de website naar uw browser stuurt en op uw harde schijf wordt opgeslagen. Sessie cookies verwijderd nadat u uw browser heeft afgesloten. Mitch Computer Service gebruikt sessie cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken. Permanente cookies bevatten gegevens over uw gebruik van de Dienst en worden bij een volgend bezoek teruggestuurd. Dit helpt Mitch Computer Service om het functioneren van de Dienst op uw wensen af te stemmen. In het algemeen helpen cookies om de effectiviteit hiervan te meten en de veiligheid van de Dienst te verbeteren.

In- en uitschakelen van cookies (van andere partijen) en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze te blokkeren.

Toestemming voor het plaatsen van cookies
Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 m.b.t. de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door Mitch Computer Service  gebruikt worden onder de uitzonderingen waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld embedded presentaties van SlideShare of Share knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft Mitch Computer Service  verder geen invloed op.

Artikel 4 Verstrekken van persoonsgegevens

Mitch Computer Service kan uw persoonsgegevens aan derden (zoals bijvoorbeeld politie, justitie en andere opsporingsdiensten) verstrekken:
wanneer zij hiertoe gehouden is op grond van (inter)nationale en wet- en regelgeving of een rechterlijk vonnis;
indien u hiervoor toestemming hebt gegeven

Artikel 5 Veiligheid

Mitch Computer Service treft veiligheidsmaatregelen van technische en organisatorische aard om het verlies en misbruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks dat wij al het redelijkerwijs mogelijke doen om uw privacy te beschermen, kunnen wij hieromtrent echter niets garanderen.

Artikel 6 Overige bepalingen

U erkent dat Mitch Computer Service dit privacy beleid te allen tijde mag aanpassen en aanvaardt aldus hieraan gebonden te zijn. Om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen adviseert Mitch Computer Service het privacy beleid regelmatig te raadplegen.