Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Mitch Computer Service betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten. 1.2 Naast deze algemene voor waarden kan Mitch Computer Service aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing…